Máy Tính Dự Đoán

Siêu máy tính SAM và Máy Tính dự đoán tỷ số có độ chính xác cao giải Ngoại Hạng Anh, VĐQG Đức, VĐQG Pháp, VĐQG Tây Ban Nha, Serie A và các giải đấu trên khắp thế giới.

Máy tính dự đoán tỷ số vòng 18 VĐQG Mexico - 2016/17

Máy tính dự đoán tỷ số vòng 11 VĐQG Mexico – 2016/17

Máy tính đã “phán đoán” kết cục của các trận đấu VĐQG Mexico tuần này. var t = new Date(); var img = ""; document.write(img); sofa_embed('sofa-standings-embed-16753-11740', window);
Máy tính dự đoán tỷ số vòng 5 Nhà Nghề Mỹ - 2016/17

Máy tính dự đoán tỷ số vòng 5 Nhà Nghề Mỹ – 2016/17

Máy tính đã “phán đoán” kết cục của các trận đấu Nhà Nghề Mỹ tuần này. var t = new Date(); var img = ""; document.write(img); sofa_embed('sofa-standings-embed-18-12825',...
Máy tính dự đoán tỷ số vòng 18 VĐQG Argentina - 2016/17

Máy tính dự đoán tỷ số vòng 18 VĐQG Argentina – 2016/17

Máy tính đã “phán đoán” kết cục của các trận đấu VĐQG Argentina tuần này. var t = new Date(); var img = ""; document.write(img); sofa_embed('sofa-standings-embed-68-12117', window);
Máy tính dự đoán tỷ số vòng 30 Ngoại Hạng Anh - 2016/17

Máy tính dự đoán tỷ số vòng 30 Ngoại Hạng Anh – 2016/17

Máy tính đã “phán đoán” kết cục của các trận đấu Ngoại Hạng Anh tuần này. var t = new Date(); var img = ""; document.write(img); sofa_embed('sofa-standings-embed-1-11733',...
Máy tính dự đoán tỷ số vòng 39 Hạng Nhất Anh - 2016/17

Máy tính dự đoán tỷ số vòng 39 Hạng Nhất Anh – 2016/17

Máy tính đã “phán đoán” kết cục của các trận đấu Hạng Nhất Anh tuần này. var t = new Date(); var img = ""; document.write(img); sofa_embed('sofa-standings-embed-2-11784',...
Máy tính dự đoán tỷ số vòng 26 VĐQG Đức - 2016/17

Máy tính dự đoán tỷ số vòng 26 VĐQG Đức – 2016/17

Máy tính đã “phán đoán” kết cục của các trận đấu VĐQG Đức tuần này. var t = new Date(); var img = ""; document.write(img); sofa_embed('sofa-standings-embed-42-11818', window);
Máy tính dự đoán tỷ số vòng 26 Hạng 2 Đức - 2016/17

Máy tính dự đoán tỷ số vòng 26 Hạng 2 Đức – 2016/17

Máy tính đã “phán đoán” kết cục của các trận đấu Hạng 2 Đức tuần này. var t = new Date(); var img = ""; document.write(img); sofa_embed('sofa-standings-embed-41-11819',...
Máy tính dự đoán tỷ số vòng 29 VĐQG Tây Ban Nha - 2016/17

Máy tính dự đoán tỷ số vòng 29 VĐQG Tây Ban Nha – 2016/17

Máy tính đã “phán đoán” kết cục của các trận đấu VĐQG Tây Ban Nha tuần này. var t = new Date(); var img = ""; document.write(img);...
Máy tính dự đoán tỷ số vòng 32 Hạng 2 Tây Ban Nha - 2016/17

Máy tính dự đoán tỷ số vòng 32 Hạng 2 Tây Ban Nha –...

Máy tính đã “phán đoán” kết cục của các trận đấu Hạng 2 Tây Ban Nha tuần này. var t = new Date(); var img = "";...
Máy tính dự đoán tỷ số vòng 30 Serie A - 2016/17

Máy tính dự đoán tỷ số vòng 30 Serie A – 2016/17

Máy tính đã “phán đoán” kết cục của các trận đấu Serie A tuần này. var t = new Date(); var img = ""; document.write(img); sofa_embed('sofa-standings-embed-33-11966', window);